Меню

Ролінський Олександр Володимирович

Ролінський Олександр Володимирович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, заступник декана факультету економіки і підприємництва із заочної форми навчання роботи

 

Освіта: 1. Уманська сількогосподарська академія, 1999р., облік і аудит.

2. Уманський національний університет садівництва, 2015р., фінанси і кредит.

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут післядипломної освіти Мукачівського державного університету, 2016 р.

Тема наукової роботи: Інвестиційна діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів.

Дисципліни, які викладає: «Фінансова санація та банкрутсво підприємств», «Управління фінансовою санацією», «Місцеві фінанси».

Є автором та співавтором 33 наукових праць, у т.ч. підручника "Податкова система" та навчальних посібників "Місцеві фінанси", "Організація і методика аудиту", «Аудит», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств».

Публікації у фахових наукових виданнях:

1. Ролінський О.В., Барабаш Л.В. Приорітетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб (м. Умань)/О.В. Ролінський, Л.В. Барабаш//Вісник КІБІТ.- 2012.- 2 (18).-С. 65-71

2. Барабаш Л.В., Ролінський О.В., Бондаренко Н.В. Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України. м. Умань/ Л.В. Барабаш, О.В. Ролінський, Н.В. Бондаренко// Вісник КІБІТ.- 2014.- 1 (23).-С. 15-22

3. Боровик П.М., Ролінський О.В., Мазур К.М. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів/ П.М. Боровик, О.В. Ролінський, К.М. Мазур // Облік і фінанси.-2015.-№1 (67).-с 52-57.

Підручники:

1. Ролінський О.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук, А.М. Андрющенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 302 с.

2. Ролінський О.В. Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний посібник / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук, А.М. Андрющенко., Л.Д. Тулуш – Умань : Видавець «Сочінський», 2013. – 462 с.